Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Ôn thi IKMC cấp độ 2 (lớp 3, 4)

Khóa học dành cho các học sinh lớp 3, 4 ôn tập tham gia kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo cấp độ 2 (lớp 3, 4).

Xem thêm thông tin về kỳ thi Toán IKMC tại đây: Kỳ thi Toán quốc tế IKMC

Khóa học gồm:

- Các đề thi các năm trước (nếu có), đáp án và lời giải chi tiết.

- Tuyển tập các đề thi thử theo cấu trúc đề thi IKMC các năm

Học sinh nên học xong các bài giảng theo từng chủ đề ở khóa học Ôn luyện Toán tư duy lớp 3 (đối với lớp 3) hoặc Ôn luyện Toán tư duy lớp 4 (đối với lớp 4), sau đó luyện tập các đề thi trong khóa học này.